Námsmat

 

Aðalnámskrá grunnskóla segir að námsmat skuli vera leiðbeinandi, matsaðferðir fjölbreyttar og í samræmi við hæfniviðmið, endurspegla áherslur í kennslu og taka mið af nemendum. En fremur að hjálpa nemendum til raunhæfs sjálfsmats, gera þeim grein fyrir markmiðum náms og hvernig miðar í átt að þeim.
Í Kerhólsskóla fá nemendur afhent námsmat í námsmatsmöppum.  Matskvarði skólans er þrískiptur og er áhersla lögð á leiðsagnarmat.
Við námsmat í útinámi hefur verið notuð viðmiðatafla (rubrics) sem unnin var af kennurum skólans á námskeiði í leiðsagnarmati. Viðmiðataflan er notuð að loknum verkefnum eða viðfangsefnum. Með henni er metin virkni og hæfni nemenda. Virkni og hæfni sem þeir þurfa að beita í kennslustund. Er þá merkt við þætti sem unnið hefur verið með hverju sinni á kvarðanum; Ágætt, á góðri leið og þarf að þjálfa, allt eftir því hvað við á.
Nemendur eru einnig látnir meta sjálfa sig að loknum útinámstímum á þar til gert eyðublað.
Einu sinni á hverju skóla ári fá nemendur lokamat á námsmatsblað í námsmatsmöppuna sína þar sem merkt er inn á hvernig þeim gengur að ná þessum viðmiðum. Á námsmatsblaðinu er einnig leiðsagnarmat kennara. Sjálfsmat fer líka í námsmatsmöppur.

 

20. nóvember 2016

Advertisements